ณัศ ทำธุรกิจหมอเส็ง

ณัศ ณทัศรัณย์ อุทาโย ดำเนินธุรกิจโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมหรือยึดเป็นอาชีพหลักภายใต้กฎระเบียบของ บริษัท หมอเส็ง(ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยการบริการลูกค้าทุกระดับประทับใจและยึดหลักวิธีการทำงานโดยการเทรนนิ่งทีมงานให้สามารถสร้างรายได้ทันทีไม่เก่งก็สามารถทำได้

ณัศหมอเส็ง